สนทนาหน้าเวป
WatYangtarat
คณะสงฆ์ภาค ๑๐
© 2555, สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย Watyangtarat.com  
วัดยางตลาด (บ้านย่อ) ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ๓๕๑๐๐
โทรศัพท์ 0-4558-1057  Email :Gm_kkk@hotmail.com
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวปไซค์วัดยางตลาดดอทคอม เจริญสุข เจริญธรรม ..
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
วัดจักรวรรดิราชาวาส
คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี
คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ
คณะสงฆ์จังหวัดนครพนม
คณะสงฆ์จังหวัดยโสธร
คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร
คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ
วัดมหาวนาราม (จ.อุบลราชธานี)
วัดทุ่งศรีเมือง (จ.อุบลราชธานี)
วัดปากน้ำ (จ.อุบลราชธานี)
วัดหนองขุ่น (จ.อุบลราชธานี)
วัดนาครินทร์ (จ.ศรีสะเกษ)
วัดบูรพารามใต้ (จ.ยโสธร)
สำนักพุทธฯ ยโสธร
เครือข่ายธรรม
หัวข้อข่าว..
กิจกรรมของวัด..
Gallery ภาพบอกเรื่องราว..กิจกรรม
กิจกรรมที่ผ่านมา..
ข่าวการศึกษา..
เชิดชูสถาบัน ยึดมั่นการทำดี สร้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ก่อเกิดพุทธบุตรให้สังคม
  จากโครงการบรรพชา อุปสมบทพระภิกษุ สามเณร ในปีที่ผ่านมา ได้สร้างคุณค่าเกิดขึ้นมากมาย ต่อทั้งตัวผู้เข้าร่วมและคณะศรัทธาญาติโยม ซึ่งเป็นกำลังใจแก่คณะผู้ดำเนินงาน ในปีนี้ ทางวัดยางตลาดจึงได้จัดโครงการขึ้นเพื่อสานต่อความดี ที่จะได้สร้างร่วมกัน
       กำหนดการ วันที่ ๓๐ มีนาคม เข้านาค  วันที่ ๑ เมษายน พิธีบรรพชา อุปสมบท วันที่ ๔ เมษายน ออกจาริกธุดงค์ วันที่ ๑๕ เมษายน ลาสิกขา ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการ หรือ ร่วมทำบุญได้ที่วัดยางตลาด บ้านย่อ


      ทำบุญครบอายุ การศึกษาเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาสังคม เยาวชน คือ อัญมณีที่กำลังรอการเจียรนัย พระมหาจิรศักดิ์ จิรปุญฺโญ รจอ.คำเขื่อนแก้ว/เจ้าอาวาสวัดยางตลาด ได้เรงเห็นความสำคัญและประโยชน์ในกระบวนการทางการศึกษา ได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร และเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๘๔ ทุน
      "สามีจิกรรม" การแสดงออกในความเคารพผู้เป็นประมุขประธานในคณะสงฆ์ ในทุกปี แรม ๗ ค่ำเดือน ๘ คณะสงฆ์อำเภอคำเขื่อนแก้วจัดให้มีพิธีขอขมากรรมต่อพระมหาเถระในอำเภอ ซึ่งเป็นประเพณีที่งดงามในปีนี้จัดให้มีกิจกรรมที่วัดยางตลาดได้รับความร่วมมือจากพระสังฆาธิการเจ้าอาวาสเป็นอย่างดี
เข้าพรรษาใฝ่หาธรรม   กิจกรรมในการเข้าพรรษา ญาติธรรม พระภิกษุสามเณร ร่วมกันประพฤติวัตร ครองศงฆ์ ครองธรรม ทำวัตรสวดมนต์ มีการเดินสายบุญตามวัดต่างๆเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันอันดีในระหว่างหมู่บ้าน วัด ให้เกิดความผาสุข ในชุมชน
สุขสม อารมย์ธรรม

สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง
วันที่ ๒๘ มีนาคม จัดขบวนเคลื่อนสรีระ
น้อมทำความดี..ในชีวิตลูกผู้ชาย
กำหนดการเคลื่อนสรีระหลวงพ่อพระครูวิสณฑ์ธรรมาภรณ์
โครงการบรรพชา อุปสมบทเทิดพระเกียรติปี ๕๗
๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์สวดมาติกา จัดขบวนเคลื่อนสรีระ